Glæde, Robusthed, Åbenhed, Kompetence

FAQ GRÅK

GRÅK er en almennyttig forening, der har til formål er at støtte sårbare unge og yngre voksne i alderen 13-30 år bosiddende i Aarhus Kommune i at genfinde glæden ved bevægelse og fællesskaber.

Via et nyt tilrettelagt koncept – kaldet Playfulness – som er en kombination af mentalisering, bevægelsespædagogik, fællesskab og mentortilknytning, støtter foreningen de unge i at blive trænet til at indgå i sociale relationer, samt opnå en stærkere selvforståelse i foreningens frirum.

Målet er, at de unge primært finder glæden ved og modet til at deltage i fællesskaber gennem bevægelse, der kan være med til at styrke troen på sig selv skal og derigennem give dem greb om tilværelsen. Sekundært er målet, at de unge kommer i gang med en uddannelse eller beskæftigelse. Ultimativt ønsker GRÅK at støtte unge i at forbedre egne

livsvilkår og blive aktører i eget liv.

  • GRÅK står for Glæde, Robusthed, Åbenhed, Kompetence.

Alle, der ønsker at støtte foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af

foreningen, når medlemskabet er registreret. Såvel fysiske som juridiske personer kan optages som medlemmer. Kontingentet for de enkelte medlemstyper fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

GRÅK er stiftet i et samarbejde mellem følgende personer:

  • Kåre Fisker, Affiliate Manager Aarhus Crossfit
  • Sarah Jarsbo, daglig leder i Bylivskontoret Sydhavnen – og en del af Advisory Board i Kirkens Korshær Aarhus
  • Niels Bjørnø, regionschef hos Kirkens Korshær
  • Mads Krarup, advokat og ejer af Mads Krarup Advokatfirma
  • Maja Pilgaard, PhD og tidligere forskningsdirektør i idrættens analyseinstitut 

GRÅK, Balticagade 8, 8000 Aarhus C.

Har du spørgsmål eller ønsker at vide mere om foreningen GRÅK, så send en mail til: kvf@me.com

[Siden er under opbygning – mere info om GRÅK følger snart]